DAN MLADIH v Rogatcu, petek, 23. avgusta 2019, v Grajski pristavi