Delavnice za pripravo Strategije lokalnega razvoja (SLR)