Delni načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v občini Rogatec (ver 1.0)