Delovanje javnega zavoda Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah