Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec

Objavljeno: 5. novembra 2014

Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec

Vlada Republike Slovenije je na 7. redni seji, dne 29.10.2014, izdala odločbo o izbiri koncesionarja, št. 35404-40/2014/5, s katero je za koncesionarja za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, na dimnikarskem območju Rogatec izbrala

DIMNIKARSTVO NEJA, BREZAK DAVOR, s.p.,

Čača vas 1c, 3241 Podplat

tel. št. 041 266 245