Dimnikarska služba

Objavljeno: 26. julija 2016

 

Dimnikarska služba se opravlja s podelitvijo koncesije s strani države, na posameznem dimnikarskem območju.  Več informacij o izvajanju dimnikarske službe je na voljo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor (povezava)

Dimnikarska služba na območju Občine Rogatec

Vlada Republike Slovenije je na 94. redni seji, dne 30.6.2016, izdala odločbo št. 35404-31/2016/4, da se DIMNIKARSTVU NEJA, BREZAK DAVOR s.p., Čača vas 1c, 3241 Podplat, NE PODALJŠA KONCESIJA za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom, na dimnikarskem območju Rogatec.

Uporabnikom dimnikarskih storitev na dimnikarskem območju Rogatec svetujemo, da se obrnejo na koncesionarje, ki izvajajo dimnikarsko službo na sosednjih dimnikarskih območjih:

– KDS DIMNIKARSKE STORITVE Ljutomer d.o.o.

– DIMNIKARSKE STORITVE IN POSLOVNO SVETOVANJE, Arty Rodošek s.p.

– DIMNIKARSKA SLUŽBA VEHOVAR dimnikarske storitve d.o.o.

– DIMNIKARSTVO-ZAVRŠNIK z družbeniki, podjetje za dimnikarske storitve in servisiranje d.n.o.