DIMNIKARSKE STORITVE

Objavljeno: 22. februarja 2017

Obveščamo vas, da lahko, v skladu z Zakonom o dimnikarskih storitvah, dimnikarske storitve opravlja zgolj dimnikarska družba, ki je pridobila dovoljenje za opravljanje dimnikarskih storitev po navedenem zakonu, izvajajo pa jih lahko le dimnikarji s pridobljeno licenco.

Katera družba ima pridobljeno dovoljenje in kateri dimnikarji imajo licence za izvajanje dimnikarskih storitev je razvidno iz seznama, objavljenega na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, ki se sproti ažurira. V kolikor potrebujete podatek o tem ali ima posamezni dimnikar licenco oziroma dimnikarska družba dovoljenje lahko to preverite tudi telefonsko na Občini Rogatec (03 812 10 00).

Opozarjamo pa vas obenem tudi na obveznost izbire dimnikarske službe do 30.6.2017, za obdobje najmanj 12 mesecev. V primeru neizbire za uporabnika od 1.7.2017 do 30.6.2018 izvaja dimnikarske storitve koncesionar, ki je na dan 31. decembra 2016 opravljal obvezno državno gospodarsko javno službo na območju Občine Rogatec, to je bilo Dimnikarstvo Božič, Andrej Božič s.p..