Društva v občini Rogatec

PGD Rogatec
Celjska cesta 9, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Mario Majerić, predsednik
Tel.: 051 351 256

e-mail: gasilec.rogatec@gmail.com

 

PGD Donačka Gora
Donačka Gora, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Podhraški Jože, predsednik
Tel.: 040 784 438

e-mail: gasilci.donacka@gmail.com

 

PGD Dobovec
Dobovec pri Rogatcu, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Aleš Artič, predsednik
Tel.: 040 678 531

e-mail: pgd.dobovec@siol.net

 

KULTURNO DRUŠTVO »ANTON STEFANCIOSA« ROGATEC
Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec
Sekcije:
Folklorna skupina – Laura Gregorčič – 040 458 578

e-mail: lavragre@gmail.com

Mešani pevski zbor – Irena Brezovšek – 040 567 157

e-mail: irena.brezovsek1964@gmail.com

 

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠI ROGATEC
Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Boris Kidrič, predsednik

Tel.: 040 419 668

e-mail: boris.kidric@yahoo.com

 

KULTURNO DRUŠTVO »LJUDSKE PEVKE« ROGATEC
Ceste 13, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Kristina Kores, predsednica
Tel.:

 

DRUŠTVO ŽENA ROGATEC
Trg 2, 3252 Rogatec
(društvo je v mirovanju)

 

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGATEC
Slomškova ulica, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g. Velimir NOVAK
Tel.: 03/582-75-62

 

PLANINSKO DRUŠTVO »SLOGA« ROGATEC
Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Harold Križanec, predsednik
Tel.: 031 853 736, int. stran: http://www.pd-sloga.si/

e-mail:  hari.krizanec@gmail.com

 

DRUŠTVO ROČNIH MOŽNARISTOV ROGATEC – ROGAŠKA
Trg 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Martin Šlamberger, predsednik
Tel.: 040 842 155

 

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV »GORCA« ROGATEC
Slomškova ulica 9, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Leopold Šturbej, predsednik
tel: 030 787 411
e-mail: leopold.sturbej@siol.net

 

ČEBELARSKA DRUŠTVO ROGATEC

Trg  1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Julijan REBIČ, predsednik, Slavko Pavlovič
Tel.: 03/582-65-09, 03/ 810 6006
http://www.storzek.net/cebelarstvo-pavlovic/si/cd_rogatec.html

e-mail: pavlovic.slavko@siol.net

 

LOVSKA DRUŽINA ROGATEC
Slomškova ulica, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Davorin Pezderšek
Tel.: 051371953

e-mail: lovskadrogatec@gmail.com

 

RIBIŠKO DRUŠTVO ROGATEC
Ceste 11, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Marijan KOVAČIČ, predsednik
Tel.:

e-mail: koda.kovacic@gmail.com

 

KONJENIŠKI KLUB STRMOL
Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Linda Hubat, predsednica
Tel.: 040 377 485

e-mail: kkstrmol@gmail.com

 

TENIS KLUB ROGATEC

Vinska pot 4, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Simon JUTRIŠA, predsednik
Tel.: 03 810 7113

e-mail: simon.jutrisa@gmail.com

 

JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA
Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Damjan Adam, predsednik
Tel: 040 500 506

e-mail: damjan.adam@gmail.com

 

NK MONS CLAUDIUS
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Andrej Krivec, predsednik
Tel.:

e-mail: monsclaudius@gmail.com

 

FUTSAL KLUB DOBOVEC
Dobovec pri Rogatcu 35e, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Marko Krivec, predsednik
Tel.: 031 671 277
http://fc-dobovec.eu

 

DRUŠTVO ŽENA DONACKA GORA
Tlake 28, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Agica KUNSTEK, predsednica
Tel.:

e-mail: akunstek@siol.net

 

DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Franc Kregar, predsednik
Tel.:

e-mail: franc.kregar@t-1.si

 

DRUŠTVO LIKOVNIKOV ROGATEC
Trg 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Verica Esih, predsednica

 

DRUŠTVO KMECKIH ŽENA SV. ROK OB SOTLI
Dobovec 38, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Olga Cesarec, predsednica
Tel.: 03/582-66-06

pošta: olga.cesarec@siol.net

 

ŠPORTNO DRUŠTVO OŠ ROGATEC
Ptujska cesta 30, Rogatec
Kontaktna oseba: Marko Herček

e-mail: marko.hercek@quest.arnes.si

 

ŠPORTNO DRUŠTVO GABERJE – DONAČKA
Žahenberc 48a, Rogatec
Kontaktna oseba: Andrej Vodušek, predsednik

 

TAROK DRUŠTVO ROGATEC-ROGAŠKA
Maistrova 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Leopold Plavčak, predsednik

e-mail: plavcakleopold@gmail.com

 

DRUŠTVO SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV, UPOKOJENIH V DRUGIH REPUBLIKAH NEKDANJE SFRJ

Šorlijeva ulica 12, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Gabrijel Pust, predsednik

 

 

Klub malega nogometa ARGENTINA ROGATEC 1998
Ceste 6, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g. Krklec BRUNO

 

ŠPORTNO DRUŠTVO »GAMSI«

Kontaktna oseba: Dušan Vuk, predsednik

Tel.: 040 827 437

e-mail: dule.gams@gmail.com, sdgamsizahenberc@gmail.com