Društva v občini Rogatec

PGD Rogatec
Celjska cesta 9, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Lež Danijel
Tel.: 040 647 272

PGD Donačka Gora
Donačka Gora, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Andrej Turk

PGD Dobovec
Dobovec pri Rogatcu, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Zvonko Vražic
Tel.: 03/582-75-25

KULTURNO DRUŠTVO »ANTON STEFANCIOSA« ROGATEC
Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec
Sekcije:
Folklorna skupina – Laura Gregorcic – 031 671 424
Mešani pevski zbor – Irena Brezovšek – 040 567 157, e-mail: irena.brezovsek1964@gmail.com

KULTURNO DRUŠTVO TAMBURAŠI ROGATEC
Strmolska ulica 6, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g.Franc POBEŽIN

KULTURNO DRUŠTVO »LJUDSKE PEVKE« ROGATEC
Ceste 13, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Hilda Ozvaldic
Tel.: 03/582-75-61

DRUŠTVO ŽENA ROGATEC
Trg 2, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Majda Kramberger, predsednica društva
Tel.: 03/582-70-74

TURISTIČNO DRUŠTVO ROGATEC
Steklarska ulica 3, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Mira Tepeš

DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGATEC
Slomškova ulica, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g. Velimir NOVAK
Tel.: 03/582-75-62

PLANINSKO DRUŠTVO »SLOGA« 
Lerchingerjeva 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Harold Križanec
Tel.: 031 853 736, int. stran: http://www.pd-sloga.si/

DRUŠTVO ROČNIH MOŽNARISTOV ROGATEC – ROGAŠKA
Trg 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Martin Šlamberger
Tel.: 040 842 155

DRUŠTVO VINOGRADNIKOV IN KLETARJEV »GORCA« ROGATEC
Slomškova ulica 9, 3252 Rogatec
Predsednik društva in kontaktna oseba: Leopold Šturbej
tel: 030 787 411
e-mail: leopold.sturbej@siol.net

ČEBELARSKA DRUŠTVO ROGATEC

Trg  1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Julijan REBIČ
Tel.: 03/582-65-09, 03/ 810 6006
http://www.storzek.net/cebelarstvo-pavlovic/si/cd_rogatec.html

LOVSKA DRUŽINA ROGATEC
Slomškova ulica, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Davorin Pezderšek
Tel.:

RIBIŠKO DRUŠTVO ROGATEC
Ceste 11, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Marijan KOVAČIČ
Tel.:

KONJENIŠKI KLUB STRMOL
Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
Predsednica društva in kontaktna oseba: Linda HUBAT
Tel.: 03/5827-770, 040/377-485

TENIS KLUB ROGATEC

Vinska pot 4, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Simon JUTRIŠA
Tel.:

JADRALNO PADALSKI KLUB DONAČKA GORA
Ptujska cesta 31, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Klemen Klevže
Tel:

NK MONS CLAUDIUS
Ptujska cesta 30, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Martin POHARC
Tel.: 041 472 487

FUTSAL KLUB DOBOVEC
Dobovec pri Rogatcu 35e, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Marko Krivec, predsednik
Tel.: 031 671 277
http://fc-dobovec.eu

DRUŠTVO ŽENA DONACKA GORA
Tlake 28, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: ga. Agica KUNSTEK
Tel.:

DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA

Ptujska cesta 23, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Dirnbek Anton, tajnik društva
Tel.: 031 615 156

DRUŠTVO LIKOVNIKOV ROGATEC
Trg 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Verica Esih
Tel.: 031 248 106

DRUŠTVO KMECKIH ŽENA SV. ROK OB SOTLI
Dobovec 38, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Olga Cesarec, e-pošta: olga.cesarec@siol.net
Tel.: 03/582-66-06

KULTURNO DRUŠTVO APLAVZ
Donacka Gora 13, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Izidor Kitak

ŠPORTNO DRUŠTVO OŠ ROGATEC
Ptujska cesta 30, Rogatec
Kontaktna oseba: Marko Herček

ŠPORTNO DRUŠTVO GABERJE – DONAČKA
Žahenberc 48a, Rogatec
Kontaktna oseba: Andrej Vodušek

KULTURNO DRUŠTVO DONAČKA
Donačka Gora 9, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Matjaž Kitak
Tel.: 031/ 797 417

TAROK DRUŠTVO ROGATEC-ROGAŠKA
Maistrova 1, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: Igor Kokovnik, tel. 041 827 444

DRUŠTVO SLOVENSKIH DRŽAVLJANOV, UPOKOJENIH V DRUGIH REPUBLIKAH NEKDANJE SFRJ

Šorlijeva ulica 12, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g. Gabrijel Pust

DRUŠTVO MLADIH ZA NAPREDEK IN RAZVOJ ROGATCA
Steklarska ulica 23, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: : g. Igor Cesarec

DRUŠTVO GENERACIJ ROGATCA
Hofmanova ulica 5, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: G.Budimir NOVAK

Klub malega nogometa ARGENTINA ROGATEC 1998
Ceste 6, 3252 Rogatec
Kontaktna oseba: g. Krklec BRUNO

 

 

Dodaj odgovor