DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA SV. ROK

Društvo kmečkih žena Sv. Rok, je bilo ustanovljeno na občnem zboru dne 16.2.2003. Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje žena in deklet, ki se združujejo zaradi uresničevanja skupnih interesov na področju kulture, športa, ustvarjanja in družabnega življenja. Društvo deluje na območju KS Dobovec v občini Rogatec.