DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA

DRUŠTVO PRIJATELJEV ROGATCA
Ptujska cesta 23
3252 Rogatec

Društvo je prostovoljna nepridobitna organizacija, v katero so povezani rojaki, njihovi svojci, domačini in drugi prijatelji Rogatca, ki spodbujajo in spremljajo razvoj občine, si prizadevajo za varovanje naravne in kulturne dediščine in negujejo prijateljska druženja. Ustanovljeno je bilo 6. septembra 2001.

Predsednik društva je Čretnik Rajko. Tajnica in kontaktna oseba pa Silva Narat.
Društvo ima trenutno 205 članov:
• 34 jih živi v občini Rogatec,
• 17 v inozemstvu in
• 154 v različnih krajih po Sloveniji.

Društvo se v pospeševanje razvoja turistične dejavnosti in promocije občine Rogatec vključuje v največji meri neposredno preko svojih članov.

Na rednih letnih srečanjih spoznajo člani turistično ponudbo občine, njene naravne in kulturne znamenitosti, novosti in razvojne načrte, ki jih vsakokrat ljubeznivo predstavi župan občine. Spoznanja in doživetja odmevajo po srečanjih tudi v širši javnosti bodisi z osebnimi pripovedmi, bodisi prek medijev, saj se srečanj udeležujejo tudi novinarji.

Nekatere aktivnosti društva v zadnjih letih
• organizacija ogledov lokalnih znamenitosti (muzeja na prostem, dvorca Strmol, jezera Majdan, cerkve sv. Jerneja, cerkve sv. Hiacinte, cerkve sv. Donata, steklarne Vetropack- Straža, lovske koče Lipovec, Loga, izvira Sotle….) za prijatelje, znance in sodelavce članov društva
• kulturne prireditve: na otvoritvenih slovesnostih tradicionalnih srečanj članov društva so se doslej predstavili naslednji domači ustvarjalci: pesnica Ruža Čobič, pesnik Vladimir Vekić, pisatelj Božidar Brezinščak-Bagola, pisatelj-naddekan Andrej Grobelnik, fotograf Mitja Cimperšek, slikar Josip Kunej, slikarka Marija Ducman, oblikovalci skulptur iz kamna: Branko Herman, Branimir Hernavs, Alojz Artic in Jakob Polajžer, violinistka Katjuša Majcenič, harmonikar Primož Mikolič, flavtistka Špela Kregar, bobnar Klemen Grosek, pesnika in glasbenika Jernej Direnbek in Tone Kregar iz ansambla Mi2, ljudske pevke, mešani pevski zbor Anton Stefanciosa, folklorna skupina, kvartet Rogatec in ansambel Stella.

V okviru aktivnosti poimenovanih »Rogačani Rogačanom« so pripravili člani društva doslej tri tematske prireditve:
• koncert v cerkvi sv.Hijacinte, na katerem so nastopali priznani slovenski umetniki: sopranistka Milena Morača, violinist Drago Arko in pianistka Vlasta Doležal Rus,
• večer poezije in glasbe »Nocoj naj zvezde pozlatijo nebo« v dvorcu Strmol, na katerem so nastopali: Luka Einfalt s tenorsko tubo ter Jaka Einfalt s trobento iz Kamnika, Katjuša Majcenič (Rogatec ) in Jasna Rus (Ljubljana) z violinama, Gal Zorko s kljunasto flavto ter Matjaž Zorko iz Ljubljane s pesmimi iz svoje pesniške zbirke Njej,njemu in njim,

• likovno razstavo, na kateri so sodelovali člani društva: Irena Novak iz Kamnika, Rado Lazar iz Maribora, Mihaela Brus, Jože Bartolj, Matjaž in Marjan Zorko iz Ljubljane, Ana Rebič iz Celja, Ana Kunej iz Senovega, Katja Gajšek iz Šentjurja, Rozika Černoša in Marija Ducman iz Rogaške Slatine, Ernest Artič, Ruža Čobič, Viktor Ferčec, Branko in Leon Herman, Slavko Miklaužič in Alojz Gabrovec iz Rogatca.

Ob praznovanju občinskega praznika je organiziralo društvo doslej
• dve občinski prvenstvi v igranju taroka in
• jesensko srečanje poimenovano »kostanjev piknik«.

Namesto novoletnih voščilnic prispeva društvo v humanitarne namene.

Za promocijo Rogatca skrbi društvo na različne načine:
• s prisotnostjo članov (njihovih družin in prijateljev) na večjih kulturnih prireditvah, še posebej tistih, ki so povezane z občinskim praznikom, z obiskom aktivnosti in prireditev, ki so povezane z dejavnostjo Muzeja na prostem ter z udeležbo na prireditvah in pohodih, ki jih organizira rogaško planinsko društvo,
• z organizacijo ogledov znamenitosti Rogatca za prijatelje, znance in sodelavce članov društva (kot je, na primer, to storil leta 2002 Franci Erjavec, ki je pripeljal v Rogatec celotni kolektiv Srednje strokovne in poklicne šole iz Celja, v letu 2006 vse ravnatelje srednjih šol Slovenije, Tončka in Hajnči Kučiš sta organizirala izlet v Rogatec za dva avtobusa upokojencev iz Banke Celje, itd),
• s pisanjem strokovnih prispevkov povezanih z življenjem v Rogatcu (kot, na primer, članica društva gospa Milena Hajnšek-Holz, je pripravila strokovni zapis: Hišna imena pod Donačko goro, objavljen pa je bil v publikaciji Slavističnega društva Slovenije Pleteršnikov zbornik),
• s pisanjem diplomskih nalog o značilnosti in posebnosti življenja v Rogatcu, ki jih na pobudo članov društva (mater in očetov) pišejo njihovi sinovi in hčere,
• s strokovno in materialno pomočjo delovanja domačih društev (primer: Srednja strokovna in poklicna šola Celje je pomagala pri izdelavi narodnih noš folklorni skupini)
• z organizacijo srečanj in ogledov znamenitosti Rogatca ob obletnicah mature (kot sta to, na primer, za svoje sošolce junija 2004 pripravili Danica Zorko in Rija Preskar).

Prizadevni člani društva bodo tudi v prihodnje skrbeli za promocijo občine Rogatec na različne načine:
• z objavo prispevkov v medijih (turistični reviji Lipov list, Delu oziroma njegovi turistični prilogi Trip, Novem tedniku, Rogaških novicah, na radiu…),
• z organizacijo srečanj nekdanjih maturantov, ki bodo na pobudo članov društva preživeli dan v Rogatcu
• s priporočili prijateljem in znancem, ki odhajajo na letovanje ali zdravljenje v Rogaško Slatino ali Podčetrtek, naj na vsak način obiščejo tudi občino Rogatec, doživijo njen utrip in si ogledajo njene znamenitosti.

Pomembnejše akcije društva v letu 2007:
– 26. maja bo redno letno srečanje vseh članov
Po predstavitvi aktualnega dogajanja v občini in državi s strani župana in poslanca g. Mikoliča, sledi kulturni program z rogaškimi tamburaši v dvorani kulturnega doma. V dvorcu Strmol bo otvoritev samostojne razstave akademskega slikarja Jožeta Bartolja, ki je zet naših članov Vlaste in Freda Rus. Razstava bo posvečena predvsem sakralnemu slikarstvu. Pred otvoritvijo bo priložnostni koncert.
– septembra bo ob praznovanju občinskega praznika ponovno izvedeno občinsko prvenstvo v taroku
– oktobra je predviden kostanjev piknik ter pod sloganom »Rogačani-Rogačanom« koncert »Večno zelenih melodij«

Vabimo vse člane in ostale občane, da se prireditev udeležijo.