DRUŠTVO UPOKOJENCEV ROGATEC

Društvo upokojencev Rogatec je po članstvu eno največjih društev v občini Rogatec, saj trenutno šteje 360 članov. Društvo zelo aktivno deluje na področjih, ki si jih zada na začetku koledarskega leta, oziroma vsako leto v celoti realizira načrt dela za tekoče leto. Kljub starejši strukturi članstva, so le ti še dokaj aktivni, saj se vključujejo v vse programe, kateri so za njih še izvedljivi. Društvo deluje oziroma je bilo ustanovljeno leta 1954 in bo prav v letošnjem letu v sklopu občinskega praznika občine Rogatec praznovalo petdeset letnico uspešnega delovanja. Aktivnosti upravnega odbora društva niso samo na področju organiziranja izletov ter druženj, temveč deluje aktivno tudi na drugih področjih: humanitarnem, kulturnem in umetniškem. Humanitarno področje zajema predvsem skrb za tiste, ki se ne morejo udeležiti raznih druženj in srečanj, ter tiste, ki živijo v domovih za ostarele, saj le te enkrat ali dvakrat obiščemo, se z njimi pogovorimo, jim svetujemo in jih seveda tudi obdarimo.