Kulturno društvo »Ljudske pevke« Rogatec

Ljudske pevke iz Rogatca delujemo že od leta 1994, samostojno pa od leta 1999, v okviru kulturnega društva »Ljudske pevke«.

Pojemo na proslavah in srečanjih ljudskih pevcev, gojimo staro ljudsko pesem. Pozimi igramo igre iz kmečkega življenja v naših krajih, napisane po pripovedi starejših ljudi.

 

KD LJUDSKE PEVKE                                                    KD LJUDSKE PEVKE1