LOVSKA DRUŽINA ROGATEC

Lovska družina Rogatec je bila ustanovljena 20. oktobra 1946 in je 1. septembra 1996 praznovala zlati jubilej. Ob ustanovitvi je lovska družina štela 15 članov. Pred osemdesetimi leti in več, je bil lastnik današnjega lovišča grof Windischgrätz, čigar lovišče je še pred in med drugo svetovno vojno obsegalo 12.000 ha pretežno gozdne površine. Nekaj so še imeli v zakupu tedaj premožnejši domačini, po večini nemškega rodu.. V začetku delovanja je LD merila 3200 ha lovne površine, od maja 1949 pa meri 4907 ha lovne površine – dokončne meje lovišč. Nadmorska višina je povprečno okrog 350m, najvišji greben v Logu pa je Kozji hrbet s 715 m nadmorske višine. Današnje lovišče obsega občino Rogatec in tudi del Rog. Slatine, skratka bivšo Krajevno skupnost Dobovec, Donačka gora, Rogatec in Sv. Florijan. LD Rogatec meji na vzhodu z Lovačkim društvom Macelj (ta je v zakupu – njihov zakon se razlikuje od našega), na jugu z Lovačkim društvom »SRNDAČ« Hum na Sutli, ki spadata v R. Hrvaško. Na zahodu mejimo z LD Rogaška Slatina, na severu pa z LD Stoperce in z LD Žetale. Naravna meja LD Rogatec je na vzhodu in jugu reka Sotla, na zahodu potok Teršnica na severu pa Donačka gora z obrobnim hribovjem.V lovišču stojita dve lovski koči in sicer ena v Lipovcu, druga na Pestičekvem, ki je ti. Koserjeva bajta, ki nosi ime po enem izmed ustanoviteljev LD. Koserjeva bajta stoji sredi našega najlepšega lovišča v Logu na Belincu. Bajta je bila kupljena maja 1974 od takratne gozdne uprave. Naše lovišče obsega okrog 140 ha nelovne površine. Lovska družina Rogatec spada v članstvo SKZLD Celje, ta pa se povezuje v Lovsko zvezo Slovenije. LD Rogatec ima svoj žig, ki je elipsaste oblike, v sredini je stelizirana podoba gamsa, po notranjem obodu pa napis LD ROGATEC. Leta 1981 se je uresničila želja tedanjim članom po lastnem praporju (divji prašič-merjasec).

Najmočnejše zastopana divjad pri nas je srnjad in predstavlja osnovni prihodek od divjadi. Z leti ugotavljamo da se njena številčnost kljub sorazmerno visokemu odstrelu povečuje, še posebej, če vzamemo v obzir, da po vojni niso presegli odstrela desetih komadov. Vzrok za to so bila izkoriščanja lovišč s strani zakupnikov (dobiček) in pa domačih t.i. »raubšicev« (potreba po hrani). Z ustreznim pristopom k gojitvi se je stalež tej divjadi pri nas močno povečal (letno odstrelimo okrog 155 kom. srnjadi).

LOVSKA DRUŽINA ROGATEC
Trlično 23
3252 Rogatec