NK Mons Claudius

NK Mons Claudius Rogatec

NK MONS CLAUDIUS je dobil ime po Klavdijevi gori, kar je starorimsko ime za Donačko goro, vrhom, ki se razteza nad Rogatcem. Klub je ustanovljen in registriran konec leta 1992, v delo kluba je aktivno vključenih 134 igralcev, 7 trenerjev in 5 tehničnih vodij ekip. Pri pripravi tekem in tekmovanj pa je zraven vključeno še veliko ljudi, ki pomagajo pri izvedbi le teh.

Vzporedno z idejo o ustanovitvi kluba so potekala tudi dela na izgradnji novega nogometnega stadiona, kajti staro igrišce v Rogatcu ni ustrezalo pogojem za igro. Začeli smo z izgradnjo glavnega in pomožnega igrišca, ki sedaj ustreza normam in predpisom evropske in svetovne nogometne zveze, ki jih zahteva tudi nogometna zveza Slovenije. Na eno izmed igrišč smo uspeli postaviti reflektorje in smo tako omogočili vadbo tudi v večernih urah, kar je tudi v Sloveniji vedno pogostejši čas za vadbo, predvsem zaposlenih članov športnih kolektivov. Seveda nas do končne izgradnje športnega parka čaka še veliko dela in investicij.

Ime kluba: NK MONS CLAUDIUS
Naslov: Ptujska cesta 30, P.P. 2 3252 Rogatec
Telefon: 041/249-413, 041/699-267
E-mail: monsclaudius@email.si
www.mons-claudius.si

 

Delo v klubu poteka aktivno skozi vso leto in temelji na vzgoji kadrov v lastni nogometni šoli. Trenerji – pedagogi, zlasti pri mlajših selekcijah, skušajo pri otrocih vzpodbuditi pozitiven odnos do soigralcev, trenerjev in sodnikov, jim vcepiti športni in tekmovalni duh, ter jih z koristno uporabo časa odvrniti od nezdravega in nešportnega obnašanja in življenja. Prepričani smo, da je tako delo prava pot, da družba dobi zdravega in delavnega člana, navajenega na red in delo ter spoštovanje soljudi.

> Himna NK Mons Claudius (mp3 format, 1.9 Mb)