TURISTIČNO DRUŠTVO ROGATEC

Turistično društvo Rogatec deluje 10 let. Združuje krajane občine Rogatec, ki se trudijo za urejenost domačij med Donačko goro in Sotlo. To je namreč področje, kjer je naša občina. Od ustanovitve društva spodbujamo urejenost, z nagradami potrjujemo najbolj prijazne dele vasi, ulice, bloke, javne objekte, šole, domove, hiše.

Z nekaterimi prireditvami smo se v minulih letih vključevali v turistično ponudbo občine (meddruštvene igre, kresovanje, sejmi, tržnica, pikniki, folklora, tudi meddržavna srečanja, pustovanje…) in jo predstavljali tudi v drugih krajih.

Zadnje leto se naša dejavnost manjša, ostalo je le še nekaj prireditev, druge so prevzeli Muzej na prostem in TIC.

Če bomo še delovali, bomo posvečali svoje delo le še ocenjevanju in ogledom vasi in trga in nagrajevanju z Zmajčki. Ni članov, ki bi bili pripravljeni delati, saj mladih skoraj nimamo, starejši odhajajo, zaposleni pa nimajo več časa za turistično dejavnost.
Ria PRESKAR