E-oskrba upravičencem brezplačno na voljo do 30. junija 2025

Objavljeno: 5. oktobra 2023

Ministrstvo za solidarno prihodnost je Telekom Slovenije skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) v okviru javnega razpisa »E-oskrba na daljavo« izbralo za izvajalca storitve E-oskrba. To pomeni, da je E-oskrba za najmanj 5.500 upravičencev od 1. oktobra letos do 30. junija 2025, to je do uveljavitve pravice do e-oskrbe iz Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki področje sistemsko ureja, še naprej na voljo brezplačno.

 Nov projekt »E-oskrba na daljavo« je pomemben zato, ker se je iztekel projekt Ministrstva za zdravje, v okviru katerega je bila E-oskrba upravičencem od sredine aprila 2022 do 30. septembra 2023 v celoti financirana s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. ZDUS in Telekom Slovenije vse, ki so E-oskrbo uporabljali v okviru navedenega projekta, pozivata, da podpisano dokumentacijo, ki zagotavlja nemoteno brezplačno uporabo E-oskrbe, čimprej podpišejo in vrnejo.

»Starejši potrebujejo podporo pri samostojnem bivanju na domu, E-oskrba pa je zelo učinkovita rešitev, zaradi česar smo vseskozi poudarjali, da je ključno, da je še naprej brezplačno na voljo čim več starejšim. V okviru našega programa ‘Starejši za starejše’ smo bili prek prostovoljk in prostovoljcev na terenu ves čas v stiku s starejšimi, ki jim je E-oskrba prinesla veliko olajšanje in boljšo varnost pri samostojnejšem bivanju v domačem okolju, sami pa si je ne bi mogli privoščiti. Zato je nadaljevanje projekta financirane E-oskrbe izredno pomembno in veseli smo, da je Ministrstvo za solidarnostno prihodnost to zagotovilo. Nadaljnje financiranje nas navdaja z optimizmom in nam vliva zaupanje v odločitve vlade glede starejših, ki sodijo med najranljivejše skupine, saj to kaže, da kljub nedavni katastrofalni naravni nesreči, ki bo močno obremenila proračun, v družbi vendarle ostaja tudi socialna empatija. Vse uporabnike E-oskrbe bodo obiskali naši prostovoljci in jim pomagali pri izpolnjevanju dokumentov,«, ob tem poudarja Zdenka Jan, predsednica ZDUS.

»Nacionalno zagotovljena E-oskrba za vse, ki jo potrebujejo, je za našo starajočo se družbo nujno potrebna, saj pomembno izboljšuje varnost in kakovost bivanja starejših, invalidov in kroničnih bolnikov v domačem okolju ter razbremenjuje sistem zdravstvenega in socialnega varstva. Z nadaljnjim financiranjem E-oskrbe je upravičencem zagotovljeno varno in samostojno bivanje na domu do uveljavitve Zakona o dolgotrajni oskrbi. To je še posebej pomembno za starejše, ki pretežni del dneva bivajo sami. E-oskrba jim zagotavlja takojšnjo pomoč, ko jo potrebujejo,« prednosti rešitve izpostavlja Peter Pustatičnik, vodja E-oskrbe in E-zdravja pri Telekomu Slovenije.

Dosedanje izkušnje z E-oskrbo: več kot 24.000 klicev

E-oskrba je socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. V okviru dosedanjega projekta »E-oskrba na domu« je bila narejena raziskava o zadovoljstvu in učinkih uporabe E-oskrbe. Rezultati so pokazali, da imajo uporabniki z E-oskrbo večji občutek varnosti in boljšo kakovost življenja v domačem okolju, okoli 10 % pa bi jih brez E-oskrbe moralo v dom za starejše oz. bi potrebovali drugo obliko pomoči.

Asistenčni center E-oskrbe je od aprila 2022 do avgusta 2023 v okviru projekta prejel več kot 24.000 klicev, od katerih je opravil 1900 intervencij s pomočjo neformalnih oskrbovalcev (tj. svojcev, sosedov ipd.), več kot 300 intervencij pa z ukrepanjem nujne medicinske pomoči. Skoraj 300 uporabnikov je potrebovalo pomoč zaradi padca v domačem okolju, skoraj 170 pa zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja. E-oskrba jim je močno skrajšala čas čakanja na pomoč, s čimer so bili preprečeni številni težji zdravstveni zapleti in hospitalizacije, E-oskrba preprečuje tudi nepotrebne smrti.

Kdo je upravičen do brezplačne E-oskrbe?

Upravičenci, ki so bili vključeni v projekt »E-oskrba na domu«, bodo lahko storitev brezplačno uporabljali še naprej. Dosedanji uporabniki bodo po pošti prejeli vse potrebne informacije in dokumentacijo, uporabnike bodo obiskovali tudi prostovoljci društev upokojencev in jim pomagali urediti vse potrebno.

Do brezplačne E-oskrbe so sicer upravičeni vsi, ki so polnoletni, živijo doma in niso vključeni v celodnevne oblike institucionalnega varstva ter izpolnjujejo vsaj enega izmed naslednjih pogojev:

  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja jim je priznana invalidnost.
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo;
  • zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj so ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju;
  • imajo zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti omejeno sposobnost samooskrbe in bivajo pretežni del dneva sami;
  • so stari 65 let ali več in živijo pretežni del dneva sami.

Podrobnejše informacije glede vključitve v projekt Ministrstva za solidarno prihodnost so na voljo na  Telekomu Slovenije in na ZDUS:

  • pri Zvezi društev upokojencev Slovenije s klicem na številko 01 620 54 82 (vsak delovnik med 9. in 12. uro) ali prek e-pošte e-oskrba@zdus-zvesi ali v lokalnem društvu upokojencev;
  • pri Telekomu Slovenije s klicem na brezplačno številko 080 12 13 (vsak delovnik med 8. in 16. uro) ali prek e-pošte eoskrba@telekom.si ali z obiskom prodajnega mesta Telekoma Slovenije.