Eko sklad objavil razpis: Nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb

Objavljeno: 16. avgusta 2016

Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude občanom in nepovratne finančne pomoči/spodbude pravnim osebam  za nove skupne naložbe v starejših večstanovanjskih stavbah, tj. stavbah s tremi ali več stanovanji, na območju Republike Slovenije.

Namen javnega poziva je večja energijska učinkovitost starejših večstanovanjskih stavb.

Nova naložba je naložba za izvedbo enega ali več v nadaljevanju navedenih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati na starejši večstanovanjski stavbi po oddaji vloge za pridobitev nepovratne finančne spodbude po tem javnem pozivu:

A – toplotna izolacija fasade
B – toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru
C – optimizacija sistema ogrevanja
D – obsežna energetska obnova

Več na: Razpisna dokumentacija in vloga