Projekti Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s sredstvi EU, v obdobju od 2007-2015

Objavljeno: 28. marca 2017

Občina Rogatec je že v letu 2005 prejela prva evropska sredstva, in sicer iz predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija, Razvoj poslovnih con, za projekt »Projektna dokumentacija za komunalno ureditev poslovne cone P3«, v višini 134.454,77 EUR, kar predstavlja 90% vrednosti vseh stroškov.

Tabela projektov Občine Rogatec, ki so bili sofinancirani s strani EU v obdobju 2007-2015

NAZIV PROJEKTA SKUPNI ZNESEK OBČINSKA SREDSTVA EVROPSKA SREDSTVA DRŽAVNA SREDSTVA % SOFINANCIRANJA
1 Komunalna ureditev cone P3 z izgradnjo suhega zadrževalnika    1.134.496,74      292.979,81        709.625,59 131.891,34    74,18
2 Kanalizacija Rogatec      585.035,99      128.294,78        389.549,89    67.191,32    78,07
3 Igrišči za odbojko na mivki        89.530,17        64.140,37          19.042,35      6.347,45    28,36
4 Javna razsvetljava pešpoti – 1. faza in avtobusno čakališče        43.957,28        26.714,95          12.931,74      4.310,59    39,23
5 Posodobitev obmejnih lokalnih cest v občini Rogatec      543.131,21      112.017,54        366.446,61    64.667,06    79,38
6 Ureditev javnih poti v naselju Log        70.862,78        43.215,32          20.735,59      6.911,87    39,02
7 Preureditev vodooskrbe (Hum na Sutli-HR) v občini Rogatec – izgradnja vodohrana 250 m3, vodohrana 25 m3, črpališča ter pripadajočih cevovodov      499.512,49          1.701,60        423.139,25    74.671,64    99,66
8 Gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristava    1.032.309,59      190.887,59        791.880,00    49.542,00    81,51
9 Pomožno nogometno igrišče – umetna trava      485.602,21      110.554,35        238.450,28 136.597,58    77,23
10 Kanalizacija in vodovod za del naselja Rogatec -vzhod      791.243,84        10.352,40        663.757,71 117.133,73    98,69
11 Energetska sanacija OŠ Rogatec      440.664,66      125.097,66        268.231,95    47.335,05    71,61
12 Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol      566.141,02        84.921,16        481.219,86    85,00
13 Energetska sanacija POŠ Dobovec        83.341,74        16.990,87          56.950,87      9.400,00    79,61
14 Oskrba s pitno vodo v občini Rogatec    1.104.260,23      189.350,97        777.672,87 137.236,39    82,85
   7.470.089,95      1.397.219,37      5.219.634,56   853.236,02       81,30  

 

Občina Rogatec je v programskem obdobju 2007 do 2015 uspešno realizirala 14 projektov, kateri so bili sofinancirani s sredstvi evropske unije. V tem obdobju znaša skupna vrednost izvedenih projektov 7,47 milijona EUR. Evropska sredstva predstavljajo 5.22 milijona EUR, sredstva proračuna RS pa 0,85 milijona EUR. Projekti so bili sofinancirani v višini 81,3% celotne vrednosti, razliko je za realizacijo zagotovila Občina Rogatec iz proračuna.

Ureditev zahodnega in vzhodnega gospodarskega poslopja graščine Strmol

Rokodelski center v urejenem zahodnem in vzhodnem gospodarskem poslopju graščine Strmol

   

Igrišči za odbojko na mivki

 Pomožno nogometno igrišče – umetna trava

Gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristava

 

 Energetska sanacija OŠ Rogatec