Gospodarstvo

Kmetijstvo

Kmetijska zemljišča in družinske kmetije v občini Rogatec

V občini Rogatec je skupaj 246 kmetijskih gospodarstev, ki imajo v uporabi 1.497,41 hektarjev zemljišč. Od tega je kmetijskih zemljišč 882,55 hektarjev ali 58,94%.

Tabela: Število kmetijskih gospodarstev; površina zemljišč v uporabi; število oseb, ki živi na kmetijah; število oseb, ki na kmetijah delajo, in število polnih delovnih moči (PDM)

  • Število kmetijskih gospodarstev 246
  • Družinski člani in redno zaposleni na družinskih kmetijah 960
  • Število oseb, ki delajo na kmetiji 740
  • Delovna sila v kmetijstvu (PDM – polna delovna moč) 245,25
  • Površina vseh zemljišč v uporabi 1.497,41 ha
  • Površina vseh kmetijskih zemljišč v uporabi 882,55 ha

Vir: SURS – Popis kmetijskih gospodarstev 2000

Poslovni subjekti v občini Rogatec