Obrt in podjetništvo

SUBVENCIJE ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA

V letu 2007 je občinski svet Občine Rogatec  sprejel Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec, s katerim je občina uvedla subvencije v obliki  nepovratnih sredstev za nove zaposlitve ali samozaposlitve. Nepovratna sredstva, ki jo lahko pridobijo gospodarski subjekti (mikro in majhne družbe ter samostojni podjetniki) in fizične osebe ob zaposlitvi oziroma samozaposlitvi znaša 1.700 €.
Pogoji za pridobitev subvencije so vezani na:
• zaposlitev / samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS prijavljena kot brezposelna oseba, najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
• sklenitev zaposlitve / samozaposlitve za nedoločen čas,
• sedež pravne ali fizične osebe ali enoto registrirano v občini Rogatec,
• zaposlitev / samozaposlitev občanov občine Rogatec.

Informacije glede javnega razpisa: mag. Suzana LIKAR – tel. 03/812 10 24.

 

 

Informacijske točke za podjetnike:

Obrtno podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah

Razvojna agencija Sotla

Razvojna agencija Savinjske regije

Slovenski podjetniški sklad

 

POSLOVNE CONE – OBČINA ROGATEC

 

CONE OBČINA ROGATEC

STANOVANJSKE DEJAVNOSTI

RO22 – Rogatec – bloki ob Hofmanovi ulici

RO34ZN – Rogatec – nova stanovanjska soseska S5

OBMOČJE ZA TURIZEM

RO36 – Rogatec – območje za turizem

RO43 – TLAKE – EKO zdravilišče

GOSPODARSKE IN INDUSTRIJSKE DEJAVNOSTI

RO08 – Rogatec – gospodarska cona – parkirišče

RO09 – Rogatec – gospodarska cona – nepozidani del

RO18 – Rogatec – proizvodne površine – Gorenje

CENTRALNE DEJAVNOSTI

RO02 – Rogatec – centralne površine med GII in železniško progo, ob bencinski črpalki

RO17 – Rogatec – centralne površine med GII in železniško progo

RO23 – Rogatec – centralne površine med GII in železniško progo

 

Poslovne nepremičnine v Savinjski regiji