Stanovanjsko področje

Občina Rogatec razpolaga s 38 stanovanjskimi enotami, ki se pretežno nahajajo v večstanovanjskih stavbah v Rogatcu. V upravljanju ima tudi 7 stanovanj, ki so v lasti podjetja Vetropack Straž d.d.  Skladno z določili Stanovanjskega zakona ima Občina Rogatec sklenjeno pogodbo o izvajanju stanovanjskih storitev s podjetjem STANINVEST, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o., s sedežem Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor. Imenovano podjetje opravlja delo upravljvca v večstanovanjskih stavbah, kjer se nahajajo stanovanja v lasti Občine. Podjetje Staninvest d.o.o. zastopa občino v vseh zadevah, povezanih z upravljanjem občinskih stanovanj – izvaja upravno-administrativna, finančno-računovodska, pravna ter tehnična in druga opravila.

Kontakt:
STANINVEST, družba za poslovanje z nepremičninami d.o.o.
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
Telefon:  02 22 93 400 (centrala)
Telefaks: 02 22 93 460
Email: staninvest@staninvest.si

V mesecu maju 2017 bo zagotovljena tudi lokalna izpostava v Rogaški Slatini. O podrobnejših podatkih bomo naknadno obvestili.