Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest v Občini Rogatec v letu 2013