Izobraževanje: tradicionalna kulinarika

Objavljeno: 20. septembra 2022

Kmetijska zadruga Šmarje pri Jelšah organizira brezplačno izobraževanje Tradicionalna kulinarika.

Naziv projekta: Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega, akronim projekta: OK okusi

Kdaj in kje: v torek, 27. 9. 2022 ob 12.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR

Prijavitelj projekta:
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:
• Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
• Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
• Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
• Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
• KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI Jelšah

Vabilo