JAVNA PREDSTAVITEV IDEJNE ZASNOVE UREDITVE TRŠKEGA JEDRA