Javno naznanilo za javno predstavitev: načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Rogatec