Javno naznanilo za javno predstavitev: načrt zaščite in reševanja ob potresu za občino Rogatec

Objavljeno: 30. novembra 2015