Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Občino Rogatec