Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec verzija 2.0

Objavljeno: 14. septembra 2020

Skupni organ občinske uprave za civilno zaščito
in požarno varnost
Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah

T: 03 81 71 630
E: miha.sket@smarje.si
www.smarje.si

ŠTEVILKA:  842-0009/2020-3
DATUM:  14. september 2020

 

Občina Rogatec na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) organizira

Javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec verzija 2.0

Javna predstavitev bo potekala od 14. 9. 2020 do 21. 9. 2020 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti so predlogi načrtov zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.
Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na telefon št. 031 514 848 ali 03/817 16 30 (Miha Šket).

Vpogled v predlog načrta je mogoč tudi na spletni strani občine: https://obcina.rogatec.si/.

Martin MIKOLIČ,
Župan

 

Predstavitev predloga načrta ZiR ob pojavu epidemije oz. pandemije

OBČINA Rogatec načrt ZiR pojav epidemije verzija 2.0