Javna predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Rogatec verzija 2.0