Javna razgrnitev elaborata lokacijske preveritve na parcelah št. 775, 803/4, 804/2,1215/2, k.o. DONACKA GORA

Objavljeno: 19. septembra 2023