Javna razgrnitev in javna obravnava osnutkov GGN GGO Celje, Savinjsko-Kozjanskega LUN in okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

Objavljeno: 29. avgusta 2022

Na Zavodu za gozdove smo v letu 2021 v okviru načrtovanja gospodarjenja z gozdovi in divjadjo pripravili gozdnogospodarske območne načrte in lovsko upravljavske načrte. Kot pomembnega deležnika vas obveščamo, da bo javna obravnava osnutkov GGN GGO Celje in Savinjsko – Kozjanskega LUN ter okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja , v Osrednji knjižnici Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje, dne 1. 9. 2022, ob 17:00.

Hkrati vas obveščamo, da od 26. 7. 2022 do 2. 9. 2022 poteka javna razgrnitev osnutkov GGN GGO Celje in Savinjsko – Kozjanskega LUN ter okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja . Na sedežu območne enote Celje (Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje) si je možno gradivo ogledati vsak delovni dan med 8:00 in 10:00 .

Več informacij je v priloženem vabilu. Gradivo je dostopno preko spletne strani ZGS  Povezava

Na javno obravnavo se je potrebno prijaviti na e-naslov: [ mailto:oecelje@zgs.si | oecelje@zgs.si ] .

Prijave zbiramo do 30. 8. 2022 . Kontakt za dodatne informacije [ mailto:matej.tajnikar@zgs.si | matej.tajnikar@zgs.si ] .

Več informacij o procesu najdete na spletni strani: [ http://www.zgs.si/on2021 | www.zgs.si/on2021 ] .

 

Zavod za gozdove Slovenije

Območna enota Celje

Ljubljanska cesta 13, 3000 Celje

T: 03 42 55 180

[ http://www.zgs.si/ | www.zgs.si ]