Javna razgrnitev in javna obravnava osnutkov območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Celje in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave za obdobje veljavnosti 2021 – 2030

Objavljeno: 29. julija 2022

V A B I L O

Vljudno vas vabimo

na javno razgrnitev in javno obravnavo osnutkov območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Celje in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave za obdobje veljavnosti 2021 – 2030.

Javna razgrnitev bo potekala v prostorih Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Celje, Ljubljanska cesta 13, 300 Celje, od 26. 7. 2022 do 2. 9. 2022 in sicer vsak delovni dan od 8. do 10. ure, kjer je mogoč podroben vpogled v celotno gradivo.

Gradivo je dostopno preko spletne strani ZGS (Povezava do strani).

Vpogled v gradivo je mogoč tudi izven postavljenega časa po predhodnem dogovoru na telefon številka 03 42 55 180 (mag. Matej Tajnikar).

 

V času trajanja javne razgrnitve bo v četrtek, 1. 9. 2022 ob 17. uri  v Osrednji knjižnici Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje , javna obravnava osnutka načrta. Na javno obravnavo se je potrebno prijaviti na e-naslov: oecelje@zgs.si.

Prijave zbiramo do 30. 8. 2022.

 

Vljudno vabljeni!

Aleksander Ratajc, univ. dipl. inž. gozd.,

vodja OE Celje

Obvestilo – povzetek