Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2017 in predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2018

Objavljeno: 13. decembra 2016

 

Javna razprava o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2017 in predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2018

 

Občinski svet Občine Rogatec je na 13. redni seji, dne 12. decembra 2016, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2017 in predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2018 ter sprejel sklepa, da se o predlogih opravi javna razprava.

V skladu z 81. in 82. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 67/14 – uradno prečiščeno besedilo), sta predloga proračuna v javni razpravi do 3. januarja 2017.

V času javne razprave je zainteresiranim vpogled v predloga proračuna zagotovljen na spletni strani Občine Rogatec ter v prostorih občinske uprave Občine Rogatec, Pot k ribniku 4, Rogatec.

Pripombe in predlogi k predlogu proračuna za leto 2017 in k predlogu proračuna za leto 2018 se pošljejo županu, najkasneje do 3.1.2017.

Predlagatelji predlogov oziroma pripomb na predloga proračunov morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.

S spoštovanjem!
Martin Mikolič, univ.dipl.inž., l.r., župan

                   

Proračun – javna razprava

Proračun 2017  – 1. obravnava

Proračun 2018 –  1. obravnava