JAVNA RAZPRAVA o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2021 in predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Objavljeno: 23. decembra 2020

Občinski svet Občine Rogatec je na 10. redni seji, dne 22. decembra 2020, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 in predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022  ter sprejel sklepa, da se o predlogih opravi javna razprava.

V skladu z 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sta predloga proračunov v javni razpravi do vključno 11. januarja 2021.

V času javne razprave je vpogled v predloga proračunov zagotovljen na spletni strani Občine Rogatec. Dokumenta sta dostopna tukaj – 3. točka II del in 4. točka II del.

Pripombe in predlogi k predlogoma proračunov za leto 2021 in leto 2022 se pošljejo županu, najkasneje 11.1.2021, po elektronski pošti na naslov obcina@rogatec.si, z navedbo zadeve »PRORAČUN 2021« oz. »PRORAČUN 2022« ali po navadni pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

 

Predlagatelji predlogov oziroma pripomb na predloga proračunov morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.