JAVNA RAZPRAVA o predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2021 in predlogu proračuna Občine Rogatec za leto 2022

Občinski svet Občine Rogatec je na 10. redni seji, dne 22. decembra 2020, opravil splošno razpravo o predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2021 in predlogu Odloka o proračunu Občine Rogatec za leto 2022  ter sprejel sklepa, da se o predlogih opravi javna razprava.

V skladu z 85. in 86. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18), sta predloga proračunov v javni razpravi do vključno 11. januarja 2021.

V času javne razprave je vpogled v predloga proračunov zagotovljen na spletni strani Občine Rogatec. Dokumenta sta dostopna tukaj – 3. točka II del in 4. točka II del.

Pripombe in predlogi k predlogoma proračunov za leto 2021 in leto 2022 se pošljejo županu, najkasneje 11.1.2021, po elektronski pošti na naslov obcina@rogatec.si, z navedbo zadeve »PRORAČUN 2021« oz. »PRORAČUN 2022« ali po navadni pošti na naslov Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.

 

Predlagatelji predlogov oziroma pripomb na predloga proračunov morajo upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prejemki in izdatki in v obrazložitvi navesti, iz katere postavke proračuna se zagotovijo sredstva in za kakšen namen.