JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec