JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za območje S 5 Rogatec

Objavljeno: 15. maja 2013