Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov – brezplačna izobraževanja

Objavljeno: 12. februarja 2018

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki sodeluje v projektu sodelovanja LAS, odobrenem na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.
Trenutno ima LAS Obsotelje in Kozjansko v okviru projektnih aktivnosti odprt Javni poziv lokalnim pridelovalcem in predelovalcem kmetijskih pridelkov/izdelkov, kjer zainteresirane vabi k prijavi na individualno prilagojene izobraževalne module s področij: trženje, prodaja in promocija; oblikovanje zgodbe in ureditev celostne grafične podobe.
Izobraževalni moduli zajemajo individualno svetovanje ponudnikom, ki bo omogočilo pripravo konkretnega akcijskega načrta za posameznega ponudnika. Ob tem bodo imeli ponudniki priložnost izmenjati znanja in izkušnje ter se povezati na različnih dogodkih in srečanjih, ki bodo organizirana na območju dveh regij oz. območju vseh petih vključenih LAS. V sklopu projekta bomo 10 ponudnikom pomagali razviti celosten pristop do trga, potrošnika, kupca. Izbrali bomo pridelovalce/predelovalce, ki svoje izdelke že ponujajo na trgu.
Udeležba na  izobraževalnih modulih, ki so sofinancirani s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja RS ter LAS Obsotelje in Kozjansko, je brezplačna. Javni poziv bo odprt do 23. februarja 2018. Za dodatne informacije lahko pokličete Anito Čebular (03 817 18 67) ali pišete na anita.sotla@siol.net.

Več informacij o samem javnem pozivu najdete na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko (http://www.las-ok.si/?p=727).