JAVNI POZIV MGRT – maske za mikro in majhna podjetja

Objavljeno: 11. januarja 2021

Spoštovani,

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro
podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te
bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih
obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT, podobno kot novembra lani, razdelila dodatnih 5
milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do
največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani
<http://www.ozs.si/maskewww.ozs.si/maske. Prijavitelji, ki so maske že
prejeli na podlagi prvega javnega povabila  samozaposlenim in mikro
podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem
povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od količine
razpoložljivih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem
pozivu.

Namen in cilj javnega poziva je razdelitev 5 mio zaščitnih mask za splošno
uporabo brez certifikata za omogočitev poslovanja s ciljem preprečitve
širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske se razdelijo na naslednji način:

.         za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih
mask,
.         za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask,

.         za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask

.         za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask.

Samozaposleni se šteje za enega zaposlenega. Upravičenec bo zaščitne maske
prevzel osebno in sicer na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na
območju katere je imel na dan 31. 12. 2020 sedež podjetja. V okviru tega
javnega poziva lahko vsak upravičenec zaščitne maske prejme le enkrat.
Zaščitne maske se bodo razdeljevale do porabe.

V primeru večih prijav od razpoložljivih mask, pa lahko razpis zapre že
prej. Dodelitev zaščitnih mask upravičencu pomeni, da je prejel državno
pomoč. Vrednost 150 kom mask je 78 eur brez DDV.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo
izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se lahko oddajo preko spletne
strani  <http://www.ozs.si/maskewww.ozs.si/maske.

Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni
obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam
območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani
<http://www.ozs.si/oozwww.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga
lahko zapre prej ali pa podaljša.

OBJAVA POZIVA MGRT:

VSEBINA POZIVA:

Alenka Ratej
Sekretarka

OOZ Šmarje pri Jelšah Aškerčev trg 4 | 3240 Šmarje pri Jelšah | T: 03 818 29 32, M: 041 756 872