Javni poziv občanom za podajo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč

Objavljeno: 18. maja 2023

Objavljeno: 29. septembra 2023

Spoštovani!

Obveščamo vas, da podaljšujemo rok za sprejem pobud za spremembo namenske rabe, in sicer do 31.12.2023.

Občina Rogatec

 

Objavljeno: 18.maja 2023

Spoštovani!

Občina Rogatec bo pristopila k spremembi Občinskega prostorskega načrta Občine Rogatec.

Pred izdelavo predloga sprememb OPN, pozivamo občanke in občane, da podajo predloge za spremembo namenske rabe zemljišč.

Vse pobudnike opozarjamo, da podana pobuda ne zagotavlja predlagane spremembe, saj se do vsake pobude posebej opredeljujejo nosilci urejanja prostora (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija RS za vode…), ki lahko podajo tudi negativna mnenja.

Pobude za spremembo namenske rabe sprejemamo do 30.09.2023 na obrazcu, ki je objavljen na spletni strani https://obcina.rogatec.si/o-obcini/vloge-in-obrazci/

Za vse dodatne informacije smo na voljo na tel. št. (03) 81-21-000, (03) 81-21-020 ali e-pošta: obcina@rogatec.si, polona.novak@rogatec.si

Občina Rogatec

POBUDA ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE