JAVNI RAZPIS K PREDLOŽITVI PREDLOGOV ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA PACIENTOV V SVET ZAVODA CELJSKE LEKARN

Objavljeno: 29. oktobra 2020

Javni_poziv

Kandidatura-obr-1-objava

Privolitev-obr-2.objava

 

Predlogi se posredujejo izključno po pošti, v zaprti ovojnici z oznako >Javni poziv – Celjske lekarne<, in sicer na naslov: Mestna občina Celje, Svet ustanoviteljev Celjskih lekarn, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje.