JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2016

Objavljeno: 4. marca 2016

JAVNI RAZPIS

1.1.Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (OBRAZEC)
1.2.Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (OBRAZEC)
2.Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (OBRAZEC)
3.Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (OBRAZEC)
4.Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (OBRAZEC)
5.Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (OBRAZEC I in OBRAZEC II)
6.Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (OBRAZEC)