JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2018

Objavljeno: 19. januarja 2018

JAVNI RAZPIS

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)

1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)

  1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
  2. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
  3. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (VLOGA VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
  4. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (VLOGA I in VLOGA II, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
  5. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)

Komisija za kmetijstvo (SKLEP)

 

Prejemniki sredstev – ukrep 1

Prejemniki sredstev – ukrep 4 in 6