JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Rogatec v letu 2022

Objavljeno: 18. februarja 2022

JAVNI RAZPIS

1.1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
1.2. Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
2. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (VLOGA,POGODBA, ZAHTEVEK)
3. Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
4. Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis (VLOGA,VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
5. Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja (VLOGA I in VLOGA II, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)
6. Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja (VLOGA, VZOREC POGODBE, ZAHTEVEK)

SKLEP- KOMISIJA