Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Objavljeno: 30. decembra 2013

Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec (v nadaljevanju razpisnik)  razpisuje oddajo v najem 1 (enega) neprofitnega stanovanja na naslovu Ptujska cesta 10, Rogatec (dvosobno stanovanje v velikosti 55,76 m² vključno s kletjo) ter neprofitnih stanovanj, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena.