JAVNI RAZPIS ZA KMETIJSTVO V LETU 2024 PREDVIDOMA V MESECU JUNIJU OZ. JULIJU

Objavljeno: 20. maja 2024

Občina Rogatec obvešča vsa kmetijska gospodarstva ter društva in ostale potencialne prijavitelje, da bo, v posledici novega pravilnika, katerega sprejem je vezan na predhodno izdajo mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Rogatec za leto 2024 objavljen kasneje, kot je bilo prvotno predvideno.

 

V ta namen apeliramo na kmetijska gospodarstva, da z naložbami, povezanimi s primarno kmetijsko proizvodnjo, v zvezi s katerimi načrtujejo pridobitev občinskih sredstev na osnovi navedenega razpisa, še nekoliko počakajo, saj je predpogoj za odobritev sofinanciranja iz tega naslova, da kmetijsko gospodarstvo pred oddajo vloge na razpis z aktivnostmi v zvezi z naložbo še ni pričelo.

 

Za dodatne informacije je na voljo ga. Simona Arzenšek, na tel. št. 03 812 10 25, po el. pošti simona.arzensek@rogatec.si oz. na sedežu občine, v pisarni št. 6.