Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine in na področju pediatrije v Občini Rogatec

Objavljeno: 23. maja 2022

JAVNI RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

 

Rogatec, 25.8.2022

OBVESTILO o izbranem koncesionarju za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine

Občina Rogatec je, na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti v Občini Rogatec (Uradni list RS, št. 70/22), dne 23.5.2022, objavila Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine in na področju pediatrije v Občini Rogatec.

Na javni razpis je prispela ena ponudba za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti, in sicer za področje splošne oziroma družinske medicine v obsegu 1,15 tima, to je ponudba gospodarske družbe Bajc-med, zdravstvene storitve, d.o.o., ki je bila pravočasna in popolna ter

v skladu z merili za ocenjevanje ponudb ovrednotena z vsemi možnimi točkami.

Na tej podlagi je občinska uprava Občine Rogatec gospodarski družbi Bajc-med, zdravstvene storitve, d.o.o., izdala odločbo o podelitvi koncesije, št. 160-0001/2022-16, z dne 28.7.2022, ki je postala pravnomočna dne 20.8.2022.

podatki o izbranem koncesionarju: Bajc-med, zdravstvene storitve, d.o.o., Stritarjeva ulica 4, 3250 Rogaška Slatina (nosilka zdravstvene dejavnosti je mag. Irena Bajc, dr. med., specialistka družinske medicine)

vrsta, območje in predviden obseg opravljanja programov zdravstvene dejavnosti, ki so predmet koncesije: javna služba v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne oziroma družinske medicine, v obsegu 1,15 tima, za območje Občine Rogatec

predviden začetek koncesijskega razmerja: 1.10.2022

trajanje koncesijskega razmerja: 15 let