Javni razpis za sofinanciranje izvajanja kulturnih programov in projektov s področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti iz proračuna Občine Rogatec v letu 2015