JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2018

Objavljeno: 2. marca 2018