JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2019

Objavljeno: 22. marca 2019