JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2020

Objavljeno: 14. februarja 2020