JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV S PODROČJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2017

Objavljeno: 17. februarja 2017