JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE IZVAJANJA PROGRAMOV SOCIALNIH IN HUMANITARNIH DEJAVNOSTI IZ PRORAČUNA OBČINE ROGATEC V LETU 2020