JAVNI RAZPIS za subvencioniranje nabave in gradenj malih komunalnih čistilni naprav na območju Občine Rogatec v letu 2021 in 2022

Objavljeno: 26. marca 2021